Select Language

English Nederlands Deutsch Français Español Italiano Portugués 日本語

Inleiding

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2015.

Privacybeleid

Priceline.com® is eigendom van en wordt beheerd door priceline.com LLC (samen met zijn dochterondernemingen, 'priceline.com') en maakt deel uit van Booking Holdings De onderstaande tekst beschrijft het privacybeleid (zoals aangepast of op andere wijze van tijd tot tijd gewijzigd, het 'Privacybeleid') dat van toepassing is op de diensten die verkrijgbaar zijn via de priceline.com-website, de mobiele priceline.com-site, onze mobiele toepassingen voor iPhone, Android en andere mobiele apparaten en alle andere online communicatie en interfaces (de 'Site') van priceline.com. Door uw bezoek aan de Site gaat u akkoord met het gebruik en de verzameling, openbaarmaking, opslag, overdracht en verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid. Zo nodig kan priceline.com dit Privacybeleid aanpassen aan wijzigingen in de wet, de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, of de functies van onze Site of nieuwere technologie. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is gespecificeerd) of door middel van een duidelijk zichtbaar bericht op deze website informeren voordat de wijziging van kracht wordt.

I. Onze inzet voor uw privacy

Priceline.com LLC en zijn moederbedrijf, Booking Holdings ('Priceline Safe Harbor-entiteiten') voldoen aan de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en EU en de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en Zwitserland, zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. De Priceline Safe Harbor-entiteiten hebben bevestigd dat zij de Safe Harbor-privacyprincipes van kennisgeving, keuze, doorzending, beveiliging, toegang, gegevensintegriteit en handhaving naleven. De naleving door de Priceline Safe Harbor-entiteiten betreft in het bijzonder persoonlijk identificeerbare gegevens die in de VS zijn verkregen inzake: (i) klanten en bezoekers op deze Site uit de EU en Zwitserland ('gegevens van Europese klanten'); (ii) leveranciers, zakenpartners, klanten en websitebezoekers van onze Europese en Zwitserse gelieerde bedrijven ('gegevens van Europese gelieerde bedrijven'); en (iii) werknemers van onze Europese en Zwitserse gelieerde bedrijven ('gegevens van Europese werknemers'). Gegevens van Europese klanten in de EU worden in overeenstemming met dit Privacybeleid verwerkt en eventuele vragen over dergelijke gegevens moeten aan ons worden gericht zoals wordt beschreven in het onderstaande deel Contact met ons opnemen. Als we dergelijke vragen niet rechtstreeks kunnen beantwoorden of oplossen, kan de betreffende persoon contact opnemen met TRUSTe. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de certificering van de Priceline Safe Harbor-entiteiten te bekijken, gaat u naar https://www.export.gov/safeharbor/.

Wij verwerken gegevens van Europese gelieerde bedrijven namens en in overeenstemming met de instructies van onze betreffende gelieerde bedrijven in de EU en Zwitserland, zoals bijvoorbeeld in verband met klantenservice en andere zakelijke functies. Daarnaast kunnen we, onder beperkte omstandigheden, zo nodig of passend in verband met rechtszaken, onderzoek door de overheid, interne vragen of vergelijkbare zaken, gegevens van Europese gelieerde bedrijven verkrijgen. Vragen over gegevens van Europese gelieerde bedrijven moeten aan ons worden gericht zoals wordt beschreven in het onderstaande deel Contact met ons opnemen. Daarnaast volgen we een aantal interne beleidslijnen en procedures voor het verwerken van gegevens van Europese werknemers. Als wij of onze Europese en Zwitserse gelieerde bedrijven de vragen over gegevens van Europese werknemers niet rechtstreeks kunnen beantwoorden of oplossen, kan de betreffende persoon contact opnemen met de instanties voor gegevensbescherming in zijn of haar land in de EU of in Zwitserland voor verdere informatie.

De Priceline Safe Harbor-entiteiten hebben het 'Privacy Seal' van TRUSTe gekregen. Dit betekent dat dit Privacybeleid en onze handelswijzen zijn beoordeeld op naleving van het TRUSTe-programma. Dit is te zien op de validatiepagina die wordt weergegeven wanneer u op het TRUSTe-zegel klikt. Als u een onopgelost probleem inzake privacy of gegevensgebruik hebt dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen met TRUSTe op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Het TRUSTe-programma heeft alleen betrekking op gegevens die via deze Website zijn verzameld en geldt niet voor mobiele toepassingen en gegevens die verzameld kunnen worden via van deze sites gedownloade software.

We waarderen uw vertrouwen in ons en zullen er alles aan doen om dit vertrouwen te verdienen, zodat u onze diensten enthousiast kunt gebruiken en ons kunt aanbevelen bij uw vrienden en familieleden.

II. Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare gegevens (Persoonlijke gegevens) over u die u ons verstrekt terwijl u de Site gebruikt. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die u specifiek als individuele persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer of e-mailadres. We verzamelen ook niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals uw IP-adres, zoekvoorkeuren met betrekking tot specifieke zoekbewerkingen, locatie en biedingen via uw interacties met onze Site. Wanneer we niet-persoonlijk identificeerbare gegevens koppelen aan Persoonlijke gegevens, behandelen we deze combinatie onder dit Privacybeleid als Persoonlijke gegevens.

Onze Site bevat koppelingen naar andere websites en online diensten. Deze kunnen privacypraktijken hebben die anders zijn dan die van priceline.com. U kunt zich bijvoorbeeld op onze Site aanmelden met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons aanmeldformulier automatisch wordt ingevuld. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze Site op uw profielpagina te plaatsen en dit met anderen binnen uw netwerk te delen. Op alle persoonlijke gegevens die u invoert op dergelijke websites of bij dergelijke diensten, is het privacybeleid van die websites of diensten van toepassing. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt of online dienst die u gebruikt, zorgvuldig te lezen.

De Site bevat ook functies en widgets van sociale media zoals Facebook, Google Plus, Twitter en YouTube. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze Site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemediafuncties en -widgets worden door een externe partner of rechtstreeks op onze Site gehost. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Als u bepaalde diensten koopt voor andere reizigers, zoals vliegtickets, verzamelen wij de namen van de andere reizigers. U moet zorgen dat u gerechtigd bent om die gegevens te verstrekken. Door de Persoonlijke gegevens van een andere reiziger te verstrekken, verklaart u dat u hiertoe gerechtigd bent en/of alle benodigde toestemmingen hebt van die persoon om ons toe te staan zijn of haar Persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken, zoals in dit Privacybeleid is vastgelegd. Persoonlijke gegevens van andere reizigers worden uitsluitend verzameld met het doel de namen van de andere reizigers aan de betreffende reisorganisatie te verstrekken, zoals aan de luchtvaartmaatschappij waarmee gereisd wordt.

III. Uw Persoonlijke gegevens beschermen

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, gegevens foutloos te houden en het correcte gebruik van Persoonlijke gegevens te verzekeren, gebruiken we redelijke en gangbare technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen. Om creditcardtransacties tijdens de overdracht te beschermen, gebruikt priceline.com momenteel SSL- (Secure Socket Layer) codering.

IV. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We gebruiken Persoonlijke gegevens om u de producten en diensten van onze Site te leveren, om functies te bouwen die de geleverde diensten op de Site gemakkelijker in het gebruik maken en om contact met u op te nemen over deze diensten. Dit omvat snellere aankoopverzoeken, betere klantenservice, tijdige aankondiging van nieuwe diensten en speciale aanbiedingen en relevantere inhoud.

Van tijd tot tijd kan priceline.com contact met u opnemen om feedback te vragen over uw ervaringen als gebruiker van de Site, om ons te helpen de Site te verbeteren of om u speciale aanbiedingen of promoties aan te bieden. Als u liever geen berichten wilt ontvangen over speciale aanbiedingen of promoties, kunt u zich eenvoudig afmelden via de hyperlink in deze berichten.

V. Uw Persoonlijke gegevens delen

Priceline.com deelt uw Persoonlijke gegevens niet, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid of zoals anderszins door u is goedgekeurd. Priceline.com kan uw Persoonlijke gegevens delen met zijn dochterondernemingen en met externe partijen in de categorieën zoals hieronder beschreven:

Externe dienstverleners : Wanneer u de priceline.com-diensten gebruikt om een vliegticket te kopen, een hotelkamer of huurauto te reserveren of om gebruik te maken van onze andere producten of diensten (zoals reisverzekering en attracties op de plaats van bestemming), kunnen we uw Persoonlijke gegevens verstrekken aan de luchtvaartmaatschappij, het hotel, het autoverhuurbedrijf of een andere betrokken partij, inclusief andere bedrijven uit de Booking Holdings, zoals de dochterondernemingen van priceline.com, zijn moederbedrijf of zusterbedrijven, zoals Booking.com BV ('Booking.com'), Agoda Company Pte. Ltd. ('Agoda'), Traveljigsaw Limited ('rentalcars.com'), KAYAK Software Corporation en OpenTable, Inc. Raadpleeg de websites van externe leveranciers om hun Privacybeleid en andere gegevens over de leveranciers te zien.

Externe partners van priceline.com : Om u bepaalde diensten te verlenen, kunnen we uw Persoonlijke gegevens met externe partners delen, of vereisen dat u rechtstreeks handelt met een externe partner. Externe partners zijn bedrijven waarmee priceline.com een contract heeft om u diensten of producten te verschaffen die op onze Site staan, zoals:

Raadpleeg de websites van externe leveranciers om hun Privacybeleid en andere gegevens over de leveranciers te zien. Wij kunnen deze lijst van tijd tot tijd herzien als we besluiten meer diensten aan te bieden via deze of andere externe partners.

Agenten van priceline.com : Voor veel van het werk dat we doen, moeten we andere bedrijven aannemen om ons met deze taken te helpen. Priceline.com neemt bijvoorbeeld bedrijven aan om ons te helpen met de verwerking van post en e-mail (inclusief verzenden en bezorgen van pakketten, post en e-mail), analyseren van de gegevens die we verzamelen, marketen van onze producten en diensten, verwerken van creditcardtransacties en verstrekken van klantenservice. De bedrijven die we aannemen om ons met deze taken te helpen, hebben toegang tot Persoonlijke gegevens om hun werk te kunnen doen, maar mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Priceline.com verplicht alle agenten die toegang krijgen tot Persoonlijke gegevens een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten en akkoord te gaan te handelen op een manier die overeenkomt met de relevante principes, zoals beschreven in dit Beleid.

In sommige gevallen gebruiken we het platform van de dienstverlener om ons te helpen bepaalde diensten te verlenen, zoals onze leverancier voor carrièrediensten, waar de verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan dit Beleid, hoewel u de website van een externe partner gebruikt. In deze gevallen kunt u altijd weten aan welk privacybeleid de verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke gegevens onderhevig is door op de koppeling van het Privacybeleid te klikken.

Reclame, marketingmateriaal en andere aanbiedingen : Tenzij u ons laat weten dat u deze aanbiedingen niet wilt ontvangen, kan priceline.com of de bedrijven waarmee we een zakelijke relatie hebben, u van tijd tot tijd en afhankelijk van de betreffende wetgeving, reclame, marketingmateriaal of andere aanbiedingen sturen waarvan we denken dat u er belangstelling voor kunt hebben. Als u deze reclame, dit marketingmateriaal of andere aanbiedingen niet wilt ontvangen, kunt u hier klikken om u voor dergelijk materiaal af te melden. Waar dit wettelijk verplicht is, vragen we vooraf uw toestemming om u marketingmateriaal te mogen sturen.

Toekomstige bedrijfsoverdrachten : Onze onderneming verandert voortdurend. Als onderdeel van dat proces, kan priceline.com andere bedrijven kopen of verkopen en kunnen Persoonlijke gegevens als deel van deze transacties worden overgedragen. Het is ook mogelijk dat priceline.com of in wezen al zijn activa, worden overgenomen door een ander bedrijf, via een fusie, verkoop van activa of anderszins, en dat Persoonlijke gegevens als deel van die transactie worden overgedragen. In dergelijke gevallen is het overnemende bedrijf verplicht om te voldoen aan de privacybeloften in dit Privacybeleid of om uw toestemming te krijgen voor wezenlijke wijzigingen in de manier waarop uw Persoonlijke gegevens worden behandeld.

Naleving van de wet en andere openbaarmakingen : Priceline.com behoudt zich het recht voor om Persoonlijke gegevens vrij te geven in navolging van de relevante wetgeving en wanneer we geloven dat openbaring nodig is om te voldoen aan een rechtsgeding, gerechtelijk bevel of juridische procedure tegen ons. We kunnen ook Persoonlijke gegevens vrijgeven om de voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en diensten af te dwingen of toe te passen, ons of anderen te beschermen tegen frauduleuze of ongepaste activiteiten of om anderszins de rechten, eigendommen of veiligheid van priceline.com, onze gelieerde bedrijven, onze klanten of anderen te beschermen.

VI. Ons beleid inzake cookies en andere traceringstechnologieën

Cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën, zoals beacons, scripts en tags, zijn kleine codebestandjes, die gewoonlijk worden opgeslagen op de vaste schijf van de computer of het apparaat van een gebruiker, waarmee een website zichzelf 'persoonlijk' kan maken voor elke gebruiker, door de gegevens te onthouden over het bezoek van de gebruiker aan de website.

Zoals hieronder in meer detail wordt beschreven, gebruikt onze Site cookies om uw voorkeuren op te slaan, inhoud weer te geven op basis van wat u bekijkt om uw bezoek persoonlijk te maken, trends te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen van de gebruiker op de Site te volgen, gerichte reclame aan te bieden en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Op mobiele websites en mobiele apps kunnen we anonieme apparaat-id's en/of adverteerders-id's gebruiken vergelijkbaar met ons gebruik van cookies op onze websites. Om u af te melden voor reclame en bepaalde andere cookies, kunt u de onderstaande afmeldkoppelingen gebruiken.

Priceline-cookies (directe cookies) : Bij priceline.com gebruiken we onze cookies om uw ervaring met browsen op het web te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie dat zorgt dat het minder lang duurt voor u om een aankoopverzoek in te dienen, door het e-mailadres van geregistreerde gebruikers op te slaan, zodat de gebruikers niet bij elke aanmelding bij priceline.com hun e-mailadres hoeven in te voeren. We gebruiken ook een cookie om uw zoekcriteria bij te houden terwijl u de priceline.com-diensten gebruikt. Cookies van priceline.com worden gekoppeld aan de Persoonlijke gegevens van een gebruiker. Geen enkele derde mag de gegevens die wij via onze priceline.com-cookies verzamelen echter gebruiken voor zijn of haar eigen doeleinden.

Indirecte cookies : We werken met derden die cookies op onze Site plaatsen om hun diensten te leveren, waaronder:

Cookies afwijzen : We geven u keuze inzake het gebruik van cookies, zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid. Onze Site is momenteel echter niet geconfigureerd om te reageren op Do Not Track-verzoeken. Als u liever niet wilt dat we priceline.com-cookies (directe cookies) gebruiken wanneer u ons bezoekt, kunt u hier klikken voor instructies over het configureren van uw browserinstellingen om cookies af te wijzen.

Als u indirecte cookies wilt afwijzen, zijn hier een aantal opties:

· Als u cookies voor gerichte advertenties van Google en Doubleclick op onze Site wilt afwijzen, kunt u klikken op: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en.

· Als u de advertentieweergaven van Criteo wilt uitschakelen, kunt u klikken op: https://www.criteo.com/privacy/full-privacy-text/.

· Als u in het algemeen (d.w.z. niet alleen voor deze Site) de ontvangst van persoonlijke advertenties wilt afwijzen van externe adverteerders en reclamenetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de zelfreguleringsbeginselen van de Digital Advertising Alliance (DAA) voor op gedrag gebaseerd online adverteren volgen, kunt u dit afwijzen op de betreffende pagina's op de NAI-website en DAA website of doorhier te klikken. Als u zich in de Europese Unie bevindt, klikt u hier om dit af te wijzen.

· Om de gegevensverzameling voor analysedoeleinden door Google Analytics te regelen, kunt u deze koppeling gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

· Als u andere cookies wilt blokkeren, inclusief die u worden gestuurd door bedrijven die geen deel uitmaken van de NAI of DAA, klikt u hier voor informatie over het instellen van uw browser voor het afwijzen van cookies. U kunt ook alle cookies wissen die al op de vaste schijf van uw computer staan door naar bestanden te zoeken die het woord 'cookie' bevatten en deze te wissen.

Mobiele apparaten

· Anonieme apparaat-id's en gehashte id's: Wij en/of gegevensproviders die we hebben gecontracteerd, kunnen een unieke id verzamelen en opslaan die overeenkomt met uw mobiele apparaat om aangepaste advertenties of inhoud te bieden terwijl u de toepassingen gebruikt of op internet surft, of om u op unieke manier te identificeren over meerdere apparaten of browsers. Om deze advertenties of inhoud te kunnen aanpassen, kunnen wij of een gegevenspartner anonieme demografische of andere gegevens (ontvangen van derden) over u verzamelen uit gegevens die u al vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijv. uw e-mailadres, of uit gegevens die passief van u is verzameld, zoals uw apparaat-id of IP-adres. We delen uw e-mailadres adres echter uitsluitend in een gehashte, niet door mensen leesbare indeling.

Als u geen op interesse gebaseerde reclame meer wilt ontvangen op uw mobiele apparaatbrowser of -toepassingen, kunt u de instellingen van uw apparaatbesturingssysteem raadplegen, of de onderstaande instructies volgen.

· Android-gebruikers (versie 2.3 en hoger): Om de optie te gebruiken voor het afwijzen van op interesse gebaseerde reclame, volgt u de instructies van Google hier: Google Play Help.

· iOS-gebruikers (versie 6 en hoger): Om de optie te gebruiken voor het beperken van advertentietracering, volgt u de instructies van Apple hier: Apple Support Center

Denk eraan dat u zonder cookies misschien geen toegang hebt tot bepaalde functies op onze Site, inclusief toegang tot uw profiel/account en bepaalde persoonlijk gemaakte inhoud. Wanneer u alle cookies van uw computer verwijdert, kunt u ook toekomstige bezoeken aan bepaalde websites beïnvloeden, inclusief de priceline.com-website, waardoor u bijvoorbeeld uw aanmeldnaam moet invullen wanneer u naar die website terugkomt.

VII. Hoe u toegang krijgt tot uw Persoonlijke gegevens of die kunt wijzigen

Priceline.com begrijpt dat u wellicht toegang wilt hebben tot uw Persoonlijke gegevens of ze wilt wijzigen of verwijderen. U kunt dit doen door uw profiel te openen of door hier contact met ons op te nemen. Voor uw privacy en veiligheid verifiëren we uw identiteit voordat we toegang verlenen of wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijk identificeerbare gegevens. Alle verzoeken om toegang tot uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden binnen 30 dagen beantwoord. Als u uw profiel hebt geregistreerd op een of meer van de op onze Site beschikbare diensten, zijn uw e-mailadres en wachtwoord nodig voor toegang tot uw profielgegevens.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Bovendien bewaren en gebruiken we uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

VIII. Een speciale opmerking over kinderen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar, komen niet in aanmerking om diensten op onze Site te gebruiken.

IX. Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, bedenkingen of opmerkingen hebben, kunt u hier klikken. Priceline.com LLC is gevestigd op 800 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, VS.